Het belang van privacy?

Primary tabs

Scope: 
Edward Snowden on Free Speech

Privacy en vrije meningsuiting

Privacy gaat niet over iets om te verbergen ...
Privacy gaat over iets om te beschermen.

Privacy is de bron van alle andere rechten.
Het is de basis van waaruit alle andere rechten hun betekenis ontlenen, hun waarde.

Vrijheid van meningsuiting betekent niet zoveel
als je er niet achter kan komen wat je eigenlijk wilt zeggen
en in plaats daarvan moet herhalen wat andere mensen zeggen, wat populair is ...
omdat dát het enige dat veilig is om te zeggen.

Privacy is het recht op het zelf.

Edward Snowden

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over