Een frisse kijk op Europa?

Primary tabs

Scope: 
A fresh look at Europa

Toen het eenmaal mogelijk leek om vrede als vanzelfsprekend te beschouwen in Europa, werd de aandacht steeds meer gericht op industrie en economie, als een volgende stap in de Europese Droom: de welvaart. Tot op zekere hoogte werd dit bereikt, maar daarna lijkt het uit de hand gelopen te zijn. Van een middel ten dienste van de welvaart voor de burgers, lijkt de economie (nu: de "financiële markten") een doel te zijn geworden en zelfs overheersend. Het evenwicht verschoof volledig naar pure winstmaximalisatie voor banken en grote bedrijven. Bezuinigingen werden over de bevolking uitgeworpen, terwijl multinationals steeds hogere belastingvoordelen genoten en alsnog vaak probeerden te ontduiken. Sinds decennia is de kloof tussen rijk en arm weer gegroeid.

Dit is echter geen Europees probleem, het is een wereldwijd probleem. In dit scenario is Europa nog altijd de meest welvarende regio ter wereld, met de kleinste kloof tussen arm en rijk, hoewel veel mensen dit begrijpelijkerwijs niet zullen kunnen geloven. Op dit moment is Europa vooralsnog ook de regio met de hoogste perceptie van vrijheid, rechtvaardigheid en andere menselijke en sociale waarden in de wereld. Dit zijn de achterliggende waarden die de meeste burgers beschouwden als de laatste stap van de Europese Droom, maar die niet volledig bereikt is. Zijn ze het niet nog steeds? Is het niet tijd om ze weer een frisse blik te gunnen of moeten de Europese burgers de opgelegde, dictatoriale overheersing door de economie blijven aanvaarden?

Bovendien zijn er veel belangrijkere nieuwe problemen naar boven gekomen die ook mondiaal zijn, maar waar Europa een leidende rol kan spelen, waarbij klimaatverandering het duidelijkste voorbeeld is. Andere onderwerpen zijn onder meer de vrijheid van meningsuiting, gendergelijkheid, circulaire en duurzame economie zonder winstbejag en de afschaffing van het bankgeheim. Dit soort humane en sociale waarden versterken heeft wél een positief, diepgaand en langdurig effect op de samenleving als geheel, niet de eeuwige strijd voor economische, politieke of militaire superioriteit. Naar alle waarschijnlijkheid is Europa het gebied in de wereld waar deze waarden het best kunnen gedijen.

Misschien tijd voor een frisse kijk op Europa?

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over