Meer...

Primary tabs

EurOpinion heeft vijf categorieën gekozen als eerste en belangrijkste aandachtspunten voor het bouwen van een beter Europa (waar ook altijd een betere Wereld mee bedoeld wordt), zie hieronder. Andere belangrijke categorieën zoals onderwijs, gezondheid/voeding of wetenschap zullen binnenkort maar geleidelijk worden ingevoerd. Suggesties zijn altijd welkom (ook jouw vragen voor peilingen) dankje :)

 1. De Natuur op de eerste plaats - onze planeet, ecocide, broeikaseffect, klimaatverandering, fossielvrij, biodiversiteit, ontbossing, de plastic soep...
 2. Vrijheid van meningsuiting - omvat ook vrijheid van denken en bewustzijn, privacybescherming voor individuen, transparantie van overheden en bedrijven, online en offline.
 3. Gendergelijkheid - geen discriminatie op grond van geslacht, seksuele voorkeur, levensstijl of ras. Non-discriminatie in het algemeen.
 4. Non-profit gaan - bouwen en produceren op basis van non-profitorganisaties, echte en circulaire economie, alternatieve en sociale geldsystemen, ontmoedigen van financiële transacties en andere niet-productieve speculatie.
 5. Bankgeheim afschaffen
  - verborgen kapitaal terugnemen voor de samenleving (tussen een kwart en de helft van alle wereldwijde rijkdom), een eind maken aan de financiële 'crisis', bezuinigingen en sociale bezuinigingen;
  - stoppen met corruptie op hoog niveau die alle andere georganiseerde misdaad toelaat: oorlog, wapenhandel, drugs, mensen, dieren en illegale vernietiging van de natuur;
  - positief neveneffect: einde belastingontduiking.

EurOpinion gelooft dat deze aandachtspunten de elementaire en universele menselijke waarden omvatten die ons werkelijk naar een betere wereldmaatschappij kunnen voeren, zoals zoals liefde, vriendschap, empathie, solidariteit, vertrouwen, tollerantie, generositeit, nederigheid en dankbaarheid, meer dan de actuele politiek die zich voornamelijk concentreert op economische groei, industriële ontwikkeling, werkgelegenheid en financiële markten of abstracte concepten zoals bbp, inflatie, beursnoteringen of credit ratings.

Zoals gezegd, andere belangrijke categorieën zoals onderwijs, gezondheid/voeding of wetenschap zullen binnenkort maar geleidelijk worden ingevoerd.
Suggesties (inclusief jouw eigen vragen voor publicatie) zijn altijd welkom, dankje :)

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over